Regulamin sklepu internetowego

 1.        Sklep Internetowy firmy Pieczątka Polska, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Pieczątka Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Skośna 22, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-245-51-56.
 2.        Sklep Internetowy firmy Pieczątka Polska to zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Pieczątka Polska i dostępna pod adresem www.davana.pl, lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie Pieczątka Polska.
 3.        Złożenie zamówienia zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
 4.       Pieczątka Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach Regulaminu. Zmiany te będą obowiązywać od chwili opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.
 5.        Użytkownik – jest to  każda osoba, która korzysta z sklepu firmy Pieczątka Polska oraz usług i produktów dostępnych w sklepie firmy Pieczątka Polska po uprzednim zarejestrowaniu się  lub  zalogowaniu.
 6.        Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi i dostępny dla Niego po wpisaniu hasła (konta e-mail) i loginu.
 7.        Rejestracja Konta – ma miejsce poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.davana.pl. Prawidłowa rejestracja potwierdzana jest wiadomością elektroniczną przekazaną na podany w formularzu adres e-mail Kupującego. Potwierdzenie zawiera login i hasło umożliwiające pełne korzystanie ze platformy internetowej.
 8.        Sprzedający – jest to Pieczątka Polska Sp. z o.o., ul. Skośna 22, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-245-51-56.
 9.        Kupujący - jest to osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 10.    Towar – dostępne na stronie sklepu internetowego Pieczątka Polska produkty lub usługi.
 11.    Prawidłowo złożone w sklepie internetowym zamówienie jest realizowane do 4 dni roboczych. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Kupującego wraz z podaniem terminu odbioru przesyłki.
 12.    Pieczątka Polska nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy towaru w przypadku pośredniczenia przy dostawie Poczty Polskiej lub wybranego Kuriera.
 13.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Pieczątka Polska. W przypadku braku zamówionego towaru - Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony przez pracownika Biura Obsługi Klienta.
 14.    Złożenie prawidłowego zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną oraz jest jednoznaczne z potwierdzeniem że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 15.    Wszystkie podane w sklepie internetowym ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 16.     Z chwilą potwierdzenia przez pracownika firmy Pieczątka Polska dostępności zamówionego towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a firmą Pieczątka Polska, mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.
 17.    W przypadku zamówienia niestandardowego towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, Pieczątka Polska może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości do 30% wartości zamawianego towaru, o czym poinformuje Kupującego przy zawarciu umowy sprzedaży.
 18.    Formy płatności :      
  - przedpłata na numer konta bankowego podany na fakturze pro forma,    
  - płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,    
  - gotówka przy odbiorze towaru
 19.    Przesyłki są dostarczane się za pośrednictwem firmy Kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego wskazanego przewoźnika  odbiór osobisty  jest możliwy w sklepach firmowych Spółki.
 20.    Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest na stronie sklepu internetowego.
    Reklamacje
 21.        Wszystkie towary znajdujące się w ofercie platformy internetowej posiadają gwarancję. W przypadku towarów wadliwych lub uszkodzonych fabrycznie Pieczątka Polska gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
 22.       W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym towarze Klient powinien niezwłocznie odesłać towar na adres firmy Pieczątka Polska. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza reklamacyjnego.
 23.         W razie uzasadnionej reklamacji wymiana towaru na wolny od wad następuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki przez firmę Pieczątka Polska.
 24.       Pieczątka Polska nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Kupującego (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 25.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu i wysłanie go pod adres:   sklep@davana.pl
 26.    Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).
 27.    W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić towar  nie później niż w terminie 14 dni na adres Pieczątka Polska . Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki), dostarczając go do firmy Pieczątka Polska w taki sposób, aby towar dotarł w stanie nie zniszczonym. Pieczątka Polska nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 28.    Pieczątka Polska, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci dokonaną przez Kupującego płatność.

 
W razie ewentualny sporów powstałych w związku z zawartą umową - sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd siedziby lub miejsca zamieszkania strony pozwanej.
Pieczątka Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w związku z tym umożliwia swoim Klientom wgląd w swoje dane, ich poprawianie oraz żądanie zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkie uwagi na temat swoich danych prosimy kierować pod adres : sklep@davana.pl
W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa.
Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
dostęp do Internetu;
komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli,
aktywny interpretator JavaScript.
Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, znajdują się na stronie internetowej sklepu.